Tekmovanja

Vsa tekmovanja, ki se izvajajo na šoli v tem šolskem letu. 

SVIT BAJEC DRŽAVNI PRVAK V KEGLJANJU

SVIT BAJEC DRŽAVNI PRVAK V KEGLJANJU

V petek, 26. 4. 2024, je na kegljišču v Kranju potekalo finale državnega tekmovanja v kegljanju za osnovne šole. Na tekmovanje so se uvrstili 4 učenci naše šole in sicer Svit Bajec, Katja Drnovšek, Zoja Rozina in Jošt Rajnar. V kategoriji učencev letnik 2011/12, je...

Tekmovanje iz matematike 2023/2024 (Tina Hojnik)

TEKMOVANJE OSNOVNOŠOLCEV V ZNANJU MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA Državno tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike je eno najstarejših tekmovanj osnovnošolcev v znanju katerega izmed šolskih predmetov, saj je bilo prvo, tedaj še republiško tekmovanje, organizirano...

Tekmovanje iz astronomije 2023/24 (Gorazd Šantej)

Tekmovanje za Dominkova priznanja iz znanja astronomije zajema naloge s področja osnov orientacije na Zemlji in na nebu, preverja rabo vrtljive zvezdne karte, poznavanje osnovnih pojmov splošne astronomije in astrofizike ter uspešnost reševanja računskih nalog.  Na...

Tekmovanje Glasbena olimpijada 2023/24

Tekmovanje GLASBENA OLIMPIJADA zajema široko znanje in veščine s področja glasbene umetnosti. Pri učencih spodbuja ustvarjalnost, širi glasbena obzorja in krepi izvajalsko prakso. Učenec – tekmovalec - pred samo izvedbo tekmovanja ustvari avtorsko skladbo, ki jo na...

MŠ_PODROČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA UČENCE IN UČENKE

MŠ_PODROČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA UČENCE IN UČENKE

V torek, 12. 12. 2023, je na naši šoli potekalo področno tekmovanje v odbojki za učence. Na tekmovanju je sodelovalo 6 ekip in sicer OŠ Gradec, OŠ Litija, OŠ Trbovlje, OŠ Toneta Okrogarja, OŠ Tončke Čeč in OŠ Ivana Cankarja. Ekipa OŠ Gradec si je priigrala eno zmago...

Tekmovanje v znanju tehnologij 2023/24 (Gorazd Šantej)

Tekmovanje v znanju tehnologije je v letošnjem šolskem letu novo tekmovanje, ki ga organiziramo v šoli. Organizator tekmovanja je Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani. Poudarek je na izvajanju poskusov in razumevanju le-teh s področja elektrotehnike. Več...

Tekmovanje v razvedrilni matematiki 2023/2024 (Tina Hojnik)

TEKMOVANJE V RAZVEDRILNI MATEMATIKI 2023/2024 Prvo tekmovanje v razvedrilni matematiki je bilo izvedeno v šolskem letu 1989/1990. Cilji tekmovanja širjenje in poglabljanje znanja matematike, utrjevanja algoritmičnega mišljenja, logičnega sklepanja, računskih...

Tekmovanje iz geografije 2023/24 (Vesna Vilčnik)

Tema v šolskem letu 2023/2024 : GEOGRAFIJA ZAVAROVANIH OBMOČIJ   Vabljeni, da se udeležite tekmovanja iz znanja geografije. Tekmovanji sta sestavljeni iz obveznega pisnega dela na šolski stopnji ter obveznega pisnega in terenskega dela na državni stopnji. Šolska...

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje-2023/2024 (Bojana Kotar)

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje je tekmovanje s področja slovenščine in je oblika razvijanja in spodbujanja branja zahtevnejših besedil. Učenci postopoma in vodeno razvijajo zmožnost kritičnega branja književnosti. Po branju pišejo nalogo na književno temo, s...

Tekmovanje iz znanja nemškega jezika 2023/2024 (Darija Kokalj)

Tekmovanje je namenjeno učencem 8. in 9. razreda osnovne šole z namenom spodbujanja učencev k doseganju višje ravni znanja nemškega jezika, k temeljitejšemu, bolj poglobljenemu in samostojnejšemu učenju na osnovi razpoložljivih virov ter odkrivanju nadarjenih za tuje...

Tekmovanje iz angleškega jezika 2023/2024 (Saša Setničar Jere)

Znanje tujih jezikov nam nudi dostop do najrazličnejših znanj. Brez dvoma je angleščina najpomembnejši in najbolj razširjeni svetovni jezik tudi v tem pogledu. Brez nje si ne moremo predstavljati potovanja v tujini, sodobnega poslovanja in raziskovanja. Da najbolj...

Tekmovanje iz zgodovine 2023/2024 (Anita Mirjanić)

Tekmovanje iz zgodovine na temo Visoki in pozni srednji vek na Slovenskem za 8. in 9. razrede. Šolsko tekmovanje: 7. 12. 2023 ob 13. uri. Naslednji učenci so se uvrstili na državno tekmovanje: Tjaš Dorn Vehovec, Ajda Koželj, Zoja Potisek Johana Jelnikar Artenjak,...

Tekmovanje iz fizike 2023/2024 (Damjan Grobljar)

Tekmovanje iz znanja fizike je namenjeno učencem 8. in 9. razredov MŠ in POŠ Vače.  Cilji in namen tekmovanja:  širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju fizike,  primerjanje znanja med učenci na področju...

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 2023/24 (Špela Marolt)

Šolsko tekmovanje bo potekalo 13. 10. 2023 na MŠ in POŠ Vače. Tekmovanje je namenjeno širjenju znanja o sladkorni bolezni in ozaveščanju učencev o zdravem življenjskem slogu, ki lahko prepreči pojav sladkorne bolezni oziroma pomaga uravnavati težave s sladkorno...

Tekmovanje iz biologije Proteus 2023/24 (Anita Mikša)

Učenci 8. in 9. razredov so letos tekmovali iz znanja o tem, kaj vedo o flori in favni VLAŽNIH TRAVNIKOV. Poznati so morali naslednja področja: - splošne značilnosti vlažnih travnikov (razmere, tipi vlažnih travnikov, prilagoditve živali in rastlin na razmere,...

Tekmovanje iz kemije 2023/24 (Marijana Sebastijan)

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE Šolsko tekmovanje iz kemije smo izpeljali 15. 1. 2024. Pet učencev se je uvrstilo na regijsko tekmovanje, ki bo 23. 3. 2024 na OŠ Šmarje-Sap Grosuplje. Čestitke vsem tekmovalcem. TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE Tekmovanje iz znanja...

Tekmovanje Logična pošast 2023/2024 (Astrid Žibert)

  Tekmovanje zajema logične naloge s ciljem, da učenci razvijejo veščine logičnega mišljenja preko razvedrilnih nalog in problemov, polnih zabavnih izzivov, s poudarkom na matematični logiki. Na naši šoli organiziramo tekmovanje za učence od četrtega do devetega...

Dostopnost