Za radovedne učence

OŠ Gradec ponuja dodatne vsebine s področja športa, naravoslovja, jezikoslovja, družboslovja, socialnih veščin, umetnosti in mednarodne izmenjave. 

OŠ Gradec pri učencih krepi tudi veščino empatije do sočloveka, živali in okolja, ekološko zavest, humanitarne akcije in dobrodelnost.

Vsebine so namenjene VSEM učencem od 5. do 9. razreda in v dogovoru tudi učencem od 1. do 4. razreda. Učenci se prijavijo pri učitelju, ki je nosilec vsebine.

Cilji posameznih vsebin so objavljeni na oglasni deski za nadarjene učence v avli MŠ.

Za učence, ki so evidentirani kot nadarjeni, velja:

 • učenci 6. in 7. razreda izberejo 2 vsebini in se udeležijo 1 tekmovanja.
 • učenci 8. in 9. razreda izberejo 3 vsebine in se udeležijo 2 tekmovanj.

Namesto tekmovanj lahko učenec izbere: BRALNO ZNAČKO (slovenska, angleška, nemška bralna značka), AKTIVNO SODELOVANJE V EKOLOŠKIH AKCIJAH ŠOLE, SODELOVANJE V HUMANITARNIH DEJAVNOSTIH ŠOLE, SODELOVANJE V AKCIJAH PROSTOVOLJSTVA IN DOBRODELNOSTI.

Šport

FUNKCIONALNA VADBA

Učitelj: Srečko Somrak

november 2023–januar 2024

 • Učence seznaniti z osnovnimi zakonitostmi funkcionalne vadbe.
 • Učencem predstaviti pomen pravilne izvedbe posameznih vaj.
 • Učence navdušiti za izvajanje funkcionalne vadbe v prostem času.

ALPSKO SMUČANJE/TEK NA SMUČEH

Učitelj: Petra Kobe in Srečko Somrak

januar/februar 2024

 • Učenci poznajo 10 FIS pravil in razumejo pomen upoštevanja le-teh.
 • Učenci poznajo osnovno opremo za tek na smučeh in jo znajo samostojno uporabljati.

Naravoslovje

NARAVOSLOVNI VIKEND NA POŠ VAČE (OD 4. DO 6. RAZREDA, TUDI POŠ)

Učiteljici: Astrid Žibert in Jana Isoski

7. 6. in 8. 6. 2024

 • Učenci se udeležijo več delavnic, v katerih s pomočjo eksperimentov in didaktičnih iger spoznavajo različne zakonitosti pri naravoslovnih predmetih in matematiki,
 • Učenci sodelujejo v skupini z namenom raziskovanja.

POLETNA ŠOLA LOGIKE (OD 6. DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ)

Učiteljica: Astrid Žibert

22. 8.–25. 8. 2024

 • Priprava na tekmovanje.
 • Razvijanje logičnega mišljenja.

PRIPRAVE NA TEKMOVANJA IZ ZNANJA

celotno šolsko leto

 • astronomija, bober, fizika, kemija, konstruktorstvo in tehnologija obdelav, kresnička, logična pošast, logika, matematika, proteus, razvedrilna matematika, tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, tekmovanje iz znanja tehnologij

Jezikoslovje

PUJSA PEPPA (OD 1. DO 5. RAZREDA)

Učiteljice angleškega jezika

november 2023–februar 2024

 • Učenci obeležijo obletnico Pujse Pepe.
 • Učenci spoznavajo glavno junakinjo in prosto ustvarjajo.

CHARLES SCHULZ’S ICONIC COMIC STRIPS, TAKE CARE WITH PEANUTS PROMOTES THREE VITAL MESSAGES OF CARING: CARE FOR YOURSELF. CARE FOR EACH OTHER. CARE FOR THE EARTH (OD 6. DO 9. RAZREDA)

Učiteljice: Tjaša Lemut Novak, Irena Kokalj in Alenka Petek

november 2023–februar 2024

 • Učenci obeležijo obletnico stripa Snoopy.

Umetnost

OBISK KONCERTOV (6.–9. RAZRED)

Učiteljica: Ana Tori

Obisk 4 večernih koncertov, razporejenih čez šolsko leto 2023/24.

 • Učenci izkusijo klasične in jazzovske koncerte v živo.
 • Učenci oblikujejo estetsko občutljivost.

GLASBENA KOMPOZICIJA (7.–9. RAZRED)

Učiteljica: Ana Tori

oktober–december 2023

 • Učenci napišejo avtorsko skladbo.

SLIKARSKE UMETNINE (sodelovanje v likovnih natečajih)

Učiteljica: Katja Gospeti

V okviru likovnih ur (redni pouk, obvezni in neobvezni izbirni predmeti) in domače likovne naloge – preko vsega šolskega leta.

 • Učenci v izvirnem likovnem motivu ustvarijo svojo likovno zamisel.
 • V likovni izvedbi učenci spretno uporabijo različne zahtevnejše likovne slikarske tehnike.

Socialne veščine

UČILNICA POD KROŠNJAMI (2. TRIADA, TUDI POŠ)

Učiteljice: Iza Ustar, Katarina Poglajen, Aleksandra Krnc, Barbara Dular in Dunja Požaršek

pomlad 2024

 • Učenci razvijajo odnos do narave in zdrav življenjski slog.
 • Učenci spoznajo gozd kot naravno učilnico in igrišče s ciljem trajnostne uporabe in razvoja in ekološkega osveščanja.
 • Učenci doživijo nočitev v šotorih na domačiji Korpar, kjer bodo likovno ustvarjali, izkusili konjeništvo in gozdno senzorno pot.

UČILNICA POD KROŠNJAMI (1. TRIADA, TUDI POŠ)

Učiteljice: Iza Ustar, Katarina Poglajen, Aleksandra Krnc, Barbara Dular in Dunja Požaršek

maj, junij 2024

 • Učenci razvijajo odnos do narave in zdrav življenjski slog.
 • Učenci spoznajo gozd kot naravno učilnico in igrišče s ciljem trajnostne uporabe in razvoja in ekološkega osveščanja.
 • Učenci doživijo nočitev v šotorih na domačiji Korpar, kjer bodo likovno ustvarjali, izkusili konjeništvo in gozdno senzorno pot.

Družboslovje

TEČAJ RETORIKE (8. IN 9. RAZRED)

Učiteljica: Anita Mirjanić

april 2024

 • Učenci spoznajo, kaj je retorika in prepoznavajo pomen ustrezne uporabe prvin javnega nastopanja.
 • Učenci spoznajo sestavne dele retorične tehnike.
 • Učenci spoznajo proces celovitega načrtovanja in izvedbe javnega govornega nastopa.

PROJEKT RUDOLF MAISTER (OD 6. DO 9. RAZRED)

Učiteljici: Ana Tori in Anita Mirjanić

oktober 2023–november 2024

 • Učenci spoznajo življenje Rudolfa Maistra in njegov pomen za slovenski narod.
 • Učenci se učijo slovenske domoljubne pesmi.

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO (8. IN 9. RAZRED, TUDI POŠ)

Učiteljici: Anita Mirjanić in Vesna Vilčnik

februar 2024

 • Učenci obiščejo Državni zbor in Državni svet in spoznajo delovanje parlamenta. Prek simulacije volitev spoznajo vlogo in naloge Državnega sveta.
 • Obisk Evropske hiše. Učenci spoznajo delovanje EU.

Mednarodna izmenjava

IZKUSI ERASMUS + (8. IN 9. RAZRED)

Učiteljica: Anja Knežević

september 2023–junij 2024

 • Učenci bodo komunicirali v angleščini, spoznavali in sodelovali v mednarodnem okolju.
Dostopnost