Tekmovanje za Cankarjevo priznanje-2023/2024 (Bojana Kotar)

Avtor: | 5. 11. 2023 | Tekmovanja

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje je tekmovanje s področja slovenščine in je oblika razvijanja in spodbujanja branja zahtevnejših besedil. Učenci postopoma in vodeno razvijajo zmožnost kritičnega branja književnosti. Po branju pišejo nalogo na književno temo, s katero dokažejo svoje razumevanje in vrednotenje književnega besedila, vanjo pa vključijo tudi svoje književno znanje.

V šolskem letu 2023/2024 bo tekmovanje temeljilo na naslednjih besedilih:

  • 1. razred: Ela Peroci: Muca Copatarica
  • 2. in 3. razred: Tone Pavček: Juri Muri po Sloveniji
  • 4. in 5. razred: Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz mačka
  • 6. in 7. razred: Maša Ogrizek: Lisičja luna
  • 8. in 9. razred: Irena Androjna: Modri otok

Tekmovanje poteka kot interesno in selekcijsko, interesno tekmovanje na eni stopnji ter selekcijsko na treh stopnjah.

INTERESNO TEKMOVANJE za učence od 1. do 7. razreda:

  • šolska stopnja tekmovanja: sreda, 3. 4. 2024

SELEKCIJSKO TEKMOVANJE za učence 8. in 9. razreda:

  • šolska stopnja tekmovanja: torek, 28. 11. 2023
  • regijska stopnja tekmovanja: torek, 16. 1. 2024
  • državna stopnja tekmovanja: sobota, 16. 3. 2024

VELIKO BRALNIH UŽITKOV!

REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA ZA UČENCE 8. IN 9. RAZREDA 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 8 osmošolcev in 8 devetošolcev matične šole in POŠ Vače. Šest učencev bo prejelo Cankarjevo priznanje, učenki Zoja Rozina (8. a) in Neli Jazbec (9. V) pa se bosta udeležili področnega tekmovanja.

 

REZULTAT PODROČNEGA TEKMOVANJA

V torek, 16. 1. 2024, je na OŠ Ivana Skvarče v Zagorju potekalo področno tekmovanje. Zoja in Neli sta dosegli bronasto Cankarjevo priznanje.

 

REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA ZA UČENCE OD 4. DO 7. RAZREDA

V sredo, 3. 4. 2024, je potekalo tekmovanje za Cankarjevo priznanje za učence od 4. do 7. razreda. Udeležilo se ga je 42 tekmovalcev, ki so skupaj z mentoricami brali knjige, se o njih pogovarjali, pisali sestavke, burili domišljijo in še kaj. 14 učencev bo prejelo Cankarjevo priznanje.

 

 

 

Dostopnost