Tekmovanje za Cankarjevo priznanje-2023/2024 (Bojana Kotar)

Avtor: | 5. 11. 2023 | Tekmovanja

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje je tekmovanje s področja slovenščine in je oblika razvijanja in spodbujanja branja zahtevnejših besedil. Učenci postopoma in vodeno razvijajo zmožnost kritičnega branja književnosti. Po branju pišejo nalogo na književno temo, s katero dokažejo svoje razumevanje in vrednotenje književnega besedila, vanjo pa vključijo tudi svoje književno znanje.

V šolskem letu 2023/2024 bo tekmovanje temeljilo na naslednjih besedilih:

  • 1. razred: Ela Peroci: Muca Copatarica
  • 2. in 3. razred: Tone Pavček: Juri Muri po Sloveniji
  • 4. in 5. razred: Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz mačka
  • 6. in 7. razred: Maša Ogrizek: Lisičja luna
  • 8. in 9. razred: Irena Androjna: Modri otok

Tekmovanje poteka kot interesno in selekcijsko, interesno tekmovanje na eni stopnji ter selekcijsko na treh stopnjah.

INTERESNO TEKMOVANJE za učence od 1. do 7. razreda:

  • šolska stopnja tekmovanja: sreda, 3. 4. 2024

SELEKCIJSKO TEKMOVANJE za učence 8. in 9. razreda:

  • šolska stopnja tekmovanja: torek, 28. 11. 2023
  • regijska stopnja tekmovanja: torek, 16. 1. 2024
  • državna stopnja tekmovanja: sobota, 16. 3. 2024

VELIKO BRALNIH UŽITKOV!

REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA ZA UČENCE 8. IN 9. RAZREDA 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 8 osmošolcev in 8 devetošolcev matične šole in POŠ Vače. Šest učencev bo prejelo Cankarjevo priznanje, učenki Zoja Rozina (8. a) in Neli Jazbec (9. V) pa se bosta udeležili področnega tekmovanja.

Dostopnost