Tekmovanje iz matematike 2023/2024 (Tina Hojnik)

Avtor: | 3. 05. 2024 | Tekmovanja

TEKMOVANJE OSNOVNOŠOLCEV V ZNANJU MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA

Državno tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike je eno najstarejših tekmovanj osnovnošolcev v znanju katerega izmed šolskih predmetov, saj je bilo prvo, tedaj še republiško tekmovanje, organizirano že v šolskem letu 1964/65. V šolskem letu 1970/71 je tekmovanje dobilo ime po Juriju Vegi: TEKMOVANJE OSNOVNOŠOLCEV V ZNANJU MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA.

Od šolskega leta 2021/2022 tekmovanje ponovno poteka v treh stopnjah. Prva stopnja je šolsko tekmovanje, kjer lahko najuspešnejši tekmovalci prejmejo priznanje kenguru. Druga stopnja je regijsko tekmovanje, kjer lahko učenci dosežejo bronasto Vegovo priznanje. Tretja stopnja je državno tekmovanje, kjer lahko učenci dosežejo srebrno ali zlato Vegovo priznanje.

Cilji tekmovanja so:
– širjenje znanja in poglabljanje že usvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju matematike za OŠ,
– primerjanje znanja med učenci na področju matematike,
– popularizacija matematike,
– odkrivanje in spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev,
– motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike,
– spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

 

ŠOLSKO TEKMOVANJE OSNOVNOŠOLCEV V ZNANJU MATEMATIKE ZA PRIZNANJA KENGURU  (EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU)

V četrtek, 21. 3. 2024, je bilo šolsko tekmovanje iz matematike.

Tekmovanja so se udeležili 204 učenci OŠ Gradec.

Dosegli so 68 PRIZNANJ KENGURU.

 1. razred (16 priznanj KENGURU)
 2. razred (13 priznanj KENGURU)
 3. razred (11 priznanj KENGURU)
 4. razred (8 priznanj KENGURU)
 5. razred (5 priznanj KENGURU)
 6. razred (3 priznanja KENGURU)
 7. razred (3 priznanja KENGURU)
 8. razred (5 priznanj KENGURU)
 9. razred (4 priznanja KENGURU)

Na regijsko tekmovanje iz matematike se je uvrstilo 8 učencev:

 • Brina Mali Drnovšek, 6. b
 • Nina Bratun, 7. b
 • Svit Bajec, 7. c
 • Miha Zupan, 8. b
 • Mark Mlakar, 8. c
 • Anja Tašker, 8. v
 • Aljaž Juvan, 9. a
 • Jona Mohar, 9. v

 

REGIJSKO TEKMOVANJE OSNOVNOŠOLCEV V ZNANJU MATEMATIKE ZA BRONASTA VEGOVA PRIZNANJA

V četrtek, 4. 4. 2024, je bilo na OŠ Litija regijsko tekmovanje iz matematike za bronasta Vegova priznanja.

Šest učencev naše šole je na tekmovanju osvojilo BRONASTO Vegovo priznanje:

 • Brina Mali Drnovšek, 6. b
 • Nina Bratun, 7. b
 • Svit Bajec, 7. c
 • Mark Mlakar, 8. c
 • Aljaž Juvan, 9. a
 • Jona Mohar, 9. v

 

Dobitnikom priznanj čestitamo.

Mentorica tekmovanja

Tina Hojnik

Dostopnost