Tekmovanje iz angleškega jezika 2023/2024 (Saša Setničar Jere)

Avtor: | 5. 11. 2023 | Tekmovanja

REZULTATI

9. razredi – BRONASTO PRIZNANJE: Tjaš Dorn Vehovec, Johana Jelnikar Artenjak, Nina Južnik, Zoja Potisek

8. razred – BRONASTO PRIZNANJE: Mojca Jemec, Anja Tašker, Ajda Godec

6. razred: BRONASTO PRIZNANJE: Tara Vozelj

 

Čestitke vsem sodelujočim!

 

INFORMACIJE O TEKMOVANJU 2023/24

Znanje tujih jezikov nam nudi dostop do najrazličnejših znanj. Brez dvoma je angleščina najpomembnejši in najbolj razširjeni svetovni jezik tudi v tem pogledu. Brez nje si ne moremo predstavljati potovanja v tujini, sodobnega poslovanja in raziskovanja. Da najbolj vedoželjnim omogočimo čim hitrejšo samostojnost in znanje, učencem od 6. do 9. razreda nudimo možnost, da se izkažejo na tekmovanju iz angleščine. Cilji tekmovanj so širjenje in poglabljanje znanja angleščine, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja angleščine, popularizacija angleščine in njene praktične uporabe, medpredmetno povezovanje in primerjanje znanja angleščine med učenci iz vse Slovenije.

Mentorici tekmovanj bova Irena Kokalj na POŠ Vače in Saša Setničar Jere na matični šoli.

Vabljeni k uram dodatnega pouka!

 

 1. razred

Šolsko tekmovanje: 29. 11. 2023 ob 13.00                             Državno tekmovanje: 19. 3. 2024 ob 14.00

V šolskem letu 2023/24 bodo šestošolci na šolski ravni tekmovali na temo Sports – No pain, no gain, za državno raven pa je izbrana tema Sports – Citius, Altius, Fortius.

 

 1. razred

Šolsko tekmovanje: izdelek do 15. 2. 2024                    Državno tekmovanje: izdelek do 21. 3. 2024

Tekmovanje iz angleščine v 7. razredu nosi naslov United we stand, divided we fall.

*Podrobna navodila za izdelavo filmčka in scenarija se nahajajo spodaj.

 

 

 1. razred

Šolsko tekmovanje:: 21. 11. 2023 ob 13.00               Državno tekmovanje: 3. 4. 2024 ob 14.00

 

Šolska raven tekmovanja temelji na preverjanju bralnega razumevanja, rabi jezika ter pisnem sporočanju.

Na državnem tekmovanju je za 8. razred izbrana tematika Changes make the world go round.

 

 

 1. razred

Šolsko tekmovanje: 21. 11. 2023 ob 13.00               Državno tekmovanje: 3. 4. 2024 ob 14.00

Šolska raven tekmovanja temelji na preverjanju bralnega razumevanja, rabi jezika ter pisnem sporočanju.

Na državnem tekmovanju je za 9. razred predpisana izbrana literarna predloga (S. K. Ali: Love from A to Z), ki spodbuja veselje do branja, razvijanje bralnih zmožnosti ter pisno sporočanje.

 

 

*Navodila za izdelavo filma (7. razred)

 

Letošnja tema: UNITED WE STAND, DIVIDED WE FALL       15. 2. 2024 – skrajni rok za oddajo scenarija in filmčka

OBLIKOVANJE SKUPINE: V skupini lahko sodelujeta najmanj 2 in največ 5 učencev. Vsi učenci morajo aktivno sodelovati pred kamero s približno enakomernim deležem govorjenja v angleškem jeziku.

OBLIKOVANJE PRISPEVKA: Končni izdelek zajema VIDEOPOSNETEK in SCENARIJ v pisni obliki. Scenarij se odda kot samostojna datoteka.

Videoposnetek vsebuje UVODNO ŠPICO (naslov izdelka in imena tekmovalcev brez priimkov) in VSEBINSKI DEL.

Scenarij mora vsebovati naslov izdelka, imena tekmovalcev brez priimkov, oznako vlog in zapis govorjenega besedila.

Filmček (videoposnetek) mora biti posnet v aplikaciji VIDEOSHOP – Video Editor (https://videoshop.net), ki je prosto dostopna v Google Play ali App Store in je primerna za mobilne naprave s sistemoma Android in iOS. Posnetki morajo biti posneti v HORIZONTALNI postavitvi slike. Besedilo mora biti v celoti v angleščini. Izbrana tema mora biti prikazana na spoštljiv način.

 

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PRISPEVKA

Ocenjevalci ocenjujejo:

 1. vsebino oz. sporočilno vrednost izdelka (6 točk)
 2. slovnično oz. jezikovno pravilnost (5 točk)
 3. besedišče (5 točk)
 4. izgovorjavo (5 točk)
 5. strukturo izdelka (4 točke)
 6. časovno omejitev izdelka (4 točke)
 7. scenarij (3 točke)
 8. tehnično izvedbo posnetka (3 točke)

Izdelek se diskvalificira v naslednjih primerih:

– izdelek ni izdelan v aplikaciji Videoshop

– pred kamero ne nastopajo vsi tekmovalci

– tekmovalci nimajo enakega deleža govorjenega besedila

– tekmovalci besedilo berejo

– vsebina je prikazana na neprimeren in/ali nespoštljiv način (npr. prikazuje nasilje, fizično ali verbalno)

– pred kamero z govorjenim besedilom nastopajo osebe, ki niso tekmovalci

– scenarij ni priložen ali ne vsebuje napisanega govora

– izdelek ne upošteva časovne omejitve – videoposnetek teče več kot 30 sekund neprekinjeno brez govora

– izdelek ni dokončan

– posnetek ni delujoč

– šolske tekmovalna komisija ne odda poročila, ga odda prepozno ali odda nepopolno poročilo

– šola ne poravna prijavnine na tekmovanje

– naknadno je ugotovljeno, da je materni jezik prijavljenega tekmovalca/-ev angleščina

Dostopnost