Tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelav 2023/24 (Gorazd Šantej)

Avtor: | 10. 12. 2023 | Tekmovanja

Tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelav je primerno za učence od 1. do 9. razreda. Tekmuje se lahko na različnih področjih v dogovoru z zadolženim učiteljem.

Tekmovanje poteka na dveh nivojih:

 • regijsko tekmovanje bo potekalo 29. 3. 2024 na OŠ Riharda Jakopiča v Ljubljani,
 • državno tekmovanje bo potekalo 25. 5. 2024 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

Sledi pregled razpisanih tekmovalnih področij in panog z omejitvami udeležbe na državnem tekmovanju (omejitve veljajo tudi za regijski nivo).

Konstruktorstvo:

 • K1 – Konstruiranje z lego gradniki, za predšolske otroke in za učence prvega triletja OŠ,
  največ 3 tekmovalci iz regije (po en tekmovalec v vsaki skupini)
 • K2 – Konstruiranje s poljubno konstrukcijsko zbirko, za učence drugega triletja OŠ,
  največ 2 tekmovalca iz regije
 • K3 – Reševanje problema s konstrukcijsko zbirko (Fischer, Lego …), za učence tretjega triletja OŠ,
  največ 2 tekmovalca iz regije
 • K4 – Reševanje problema z elektronsko zbirko, za učence tretjega triletja OŠ,
  največ 2 tekmovalca iz regije
 • K5 – Načrtovanje s programom Cici CAD in Qcad, za učence tretjega triletja OŠ,
  največ 2 tekmovalca iz regije
 • K6 – Modeliranje s programom Google SketchUp, za učence tretjega triletja OŠ,
  največ 2 tekmovalca iz regije

Tehnologija obdelav

 • T1 – Izdelava izdelka iz papirja, za učence drugega triletja OŠ,
  največ 2 tekmovalca iz regije
 • T2 – Izdelava izdelka iz lesa z uporabo električnega orodja, za učence tretjega triletja OŠ,
  največ 1 ekipa (z 2 tekmovalcema) iz regije
 • T3 – Izdelava izdelka iz umetne mase, za učence tretjega triletja OŠ,
  največ 1 ekipa (z 2 tekmovalcema) iz regije
 • T4 – Izdelava izdelka iz kovine, za učence tretjega triletja OŠ,
  največ 1 ekipa (z 2 tekmovalcema) iz regije
 • T5 – Projektno delo (poleg izdelka vsebuje tudi kompleksno predstavitev), za učence tretjega triletja OŠ
  največ 3 naloge

D1 – Iz učenčeve domače delavnice

 • največ 3 naloge iz posamezne regije

D2 – Razstava izdelkov šol

 • največ dva predstavnika s šole, ki razstavlja

Vodja tekmovanje je učitelj Gorazd Šantej.

Dostopnost