Tekmovanje v razvedrilni matematiki 2023/2024 (Tina Hojnik)

Avtor: | 5. 11. 2023 | Tekmovanja

TEKMOVANJE V RAZVEDRILNI MATEMATIKI 2023/2024

Prvo tekmovanje v razvedrilni matematiki je bilo izvedeno v šolskem letu 1989/1990.

Cilji tekmovanja

  • širjenje in poglabljanje znanja matematike,
  • utrjevanja algoritmičnega mišljenja, logičnega sklepanja, računskih spretnosti in prostorske predstavljivosti,
  • primerjanje znanja matematike med dijaki,
  • popularizacija matematike,
  • odkrivanje za matematiko nadarjenih dijakov,
  • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij,
  • uvajanje mladih k samostojnemu raziskovalnemu delu in uporabi literature s področja matematike.

Ravni tekmovanja

  • šolsko tekmovanje (12. 12. 2023, torek)
  • državno tekmovanje (10. 2. 2024, sobota)

Naloge za vse ravni tekmovanja pripravi državna tekmovalna komisija.

Izdelke na šolskem tekmovanju ovrednotijo učitelji šole, na državnem tekmovanju pa državna tekmovalna komisija s sodelavci.

Najuspešnejši tekmovalci na šolskem tekmovanju prejmejo bronasto priznanje, na državnem tekmovanju pa zlato ali srebrno priznanje.

Na tekmovanju v razvedrilni matematiki bodo tekmovali učenci 6., 7., 8. in 9. razredov OŠ Gradec.

Priprave na tekmovanje bodo potekale pri učiteljici Tini Hojnik v okviru interesne dejavnosti Matematični krožek ali po dogovoru z učenci: MŠ – učilnica 8 (sreda, 6. in 7. šolska ura), POŠ Vače – učilnica MAT (6. šolske ure; razen sreda).

ŠOLSKO TEKMOVANJE V RAZVEDRILNI MATEMATIKI

V torek, 12.12.2023, je bilo šolsko tekmovanje iz matematike.

Tekmovanja se je udeležilo 17 učencev MŠ in POŠ Vače. Dosegli so 5 BRONASTIH PRIZNANJ.

Bronasta priznanja so dosegli: Alja Indof, 8.V, Mia Močilnikar, 9.V, Ajda Koželj, 9.C, Eva Maček, 9.V, in Jona Mohar, 9.V.

Dobitnikom priznanj čestitamo.

 

Dostopnost