Erasmus+ projekt: Gibanje je veselje

Avtor: | 17. 09. 2023 | Nekategorizirano, Projekti, Zgodilo se je

Program Erasmus+ je program Evropske komisije na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja,

ki podpira mobilnost posameznikov ter vzpostavljanje mednarodnih partnerstev

med različnimi institucijami na področju izobraževanja in usposabljanja.

Glavni cilji programa so spodbujanje strokovnega in osebnega razvoja posameznikov

ter izboljšanje kakovosti izobraževanja preko sodelovanja

med izobraževalnimi ustanovami ter širšim okoljem.

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

Trajanje: 17. 9. 2023 – 25. 3. 2025

 

Izhodišče projekta: 

Opažamo, da učenci preživijo veliko časa v sedečem položaju ter imajo težave s koncentracijo, usmerjanjem pozornosti, s slušno in vidno pozornostjo, grafomotoriko in držo pisala, finomotoriko, govorom in jezikom ter z gibalnimi spretnostmi (gibljivost, koordinacija, ravnotežje …), zato v njihov vsakdan želimo vključiti več priložnosti za aktivno delovanje. Gibanje je pomemben dejavnik delovanja možganov in kvalitetnega procesa učenja. Z različnimi metodami poučevanja si prizadevamo spodbuditi večjo motivacijo pri učencih ter izboljšati njihove gibalne spretnosti.

Poleg tega je ključnega pomena tudi to, da se tako učenci kot zaposleni v šoli počutijo udobno in da skupaj ustvarjamo pozitivno delovno okolje. 

 

Cilji projekta:
  1. seznanitev z različnimi metodami poučevanja, s katerimi se v pouk vključuje elemente gibanja,
  2. pridobivanje znanja z vključevanjem celega telesa in razvijanjem nezrelih motoričnih spretnosti,
  3. seznanitev z metodami za preprečevanje izgorelosti.
Načrtovane dejavnosti:

Za dosego zastavljenih ciljev projekta se bomo učitelji in strokovni delavci udeležili strukturiranih tečajev in enotedenskega sledenja na delovnih mestih v različnih evropskih državah. Skupina učencev pa bo skupaj s učiteljicami spremljevalkami odšla na kratkotrajno mobilnost na Poljsko.

 

 

 

 

Sledenje na delovnem mestu

 

 

Strukturirani tečaji

 

 

 

 

Mobilnost učencev

Dostopnost