Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice

Avtor: | 4. 01. 2024 | Projekti, Zgodilo se je

Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice

  • OŠ Gradec, Litija, je med 154 šolami, ki so vključene v projekt.
  • Sodelujemo s partnersko šolo: Osnovno šolo Antona Mihanovića, Klanjec.

Cilji:

  • spodbujanje interesa za knjižno besedo,
  • spodbujanje branja,
  • spoznavanje hrvaške otroške književnosti, jezika in kulture,
  • spoznavanje znamenitosti kraja partnerske šole,
  • izmenjavanje izkušenj z vrstniki iz sosednjih držav,
  • razvijanje bralne pismenosti (motiviranost za branje, krepitev besedišča, razvijanje bralne tehnike, razumevanje prebranega, razvijanje kritičnega branja in mišljenja),
  • izboljšanje veščin in sposobnosti javnega nastopanja.

       

Pravljico hrvaškega pisatelja Grigorja Viteza, Zrcalce smo tudi zaigrali ter jo literarno in likovno pustvarili.

Prijatelji iz OŠ Antona Mihanovića, Klanjec, so nam poslali božično-novoletna voščila. Zelo smo se jih razveselili. Zanimivo nam je bilo brati voščila v hrvaškem jeziku. Takoj smo jim odpisali. Iz OŠ Gradec so na Hrvaško odpotovala pisma k 21 učencem: Moniki, Klari, Mii, Viti, Nadii, Ivoni, in še eni Ivoni, Loti, Emi, Katji, Leoni in Lari ter k Marku, Bornu, Martinu, Jakovu, in še enemu Jakovu, Filipu, Leonu, Janu in Luku.

Prebrali smo še knjige: Poljska miš in mestna miš, Trije prašički, Čriček in mravljica ter druge basni, Ptice … Da nam je bilo prebiranje knjig še zanimivejše, se nam je v razredu pridružil morski prašiček Thor, ki je bil naš nekritični in zvesti poslušalec in odličen motivator.

Ko smo bralno tehniko in bralne veščine dobro usvojili smo presenetili prvošolce in jim prebrali pravljico hrvaškega avtorja Huseinović Kašmira, Janko in Metka. Pravljico smo skupaj obnovili in jo poustvarili.

Ob zaključku projekta smo se spomnili vseh prebranih pravljic in jih likovno ter literarno poustvarili.

Huseinović Kašmir: ČRIČEK IN MRAVLJICA TER DRUGE BASNI

Huseinović Kašmir: PTICE

Petrlik-Huseinović Andrea: MOJA DRUŽINA

.  

 

Huseinović Kašmir: JANKO IN METKA

Grigor Vitez: ZRCALCE

Pilić Sanja: OSTRŽEK

  

Petrlik-Huseinović, Andrea: TRIJE PRAŠIČKI

Nekaj utrinkov drugošolcev:

Mai: »Všeč, mi je bilo, ko sem bral in me je morski prašiček poslušal. Naučil sem se brati zelo dobro.«

Adna: »Najljubša knjiga mi je bila Zrcalce, saj sem bila šoja in sem pravljico tudi zaigrala.«

Lana: »Najbolj mi je bilo všeč, ko sem prišla pred tablo in sošolcem brala o ptiču flamingu.«

Hana: »Všeč mi je, ko berem drugim, ko sem brala prvošolcem, živalim in prijateljicam.«

Oskar: »Rad berem, ker mi je branje všeč in ko bom starejši, da bom dobro bral.«

Gabrijel: »Všeč mi je bilo, kosem bral prvošolcem, saj smo jim prebrali celo knjigo Janko in Metka.«

Zoja: »Ko sem brala in me je poslušal morski prašiček, sem boljše brala.«

Neja: »Všeč mi je, ko v šoli beremo zgodbe, zato ker najdem zamisli za svoje zgodbe, ki jih nato narišem ali napišem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost