Rudolf Maister

Avtor: | 13. 11. 2023 | Projekti

Prihodnje leto obeležujemo 150. obletnico rojstva in 90. obletnico smrti generala in pesnika Rudolfa Maistra – Vojanova, ki je Sloveniji zagotovil spodnjo Štajersko in imel pomembno vlogo v kolektivni zavesti Slovencev. Vlada je zato sklenila, da bo prihodnje leto posvečeno generalu Maistru. (vir: https://siol.net/novice/slovenija/vlada-razglasila-leto-2024-za-leto-generala-rudolfa-maistra-610176)

V projektu sodelujeta Pevsko društvo Lipa Litija in društvo Litijski likovni atelje LILA.

Cilji projekta:

Učenci:

  • celostno spoznajo družbeno okolje Maistrovega časa.
  • spoznajo njegovo življenje, delo in pomen za Slovence.
  • krepijo narodno zavest.
  • vrednotijo Maistra kot Slovenca, politika, pesnika in zgodovinsko osebnost.
  • poznajo življenje in pomen Marie Maister.
  • spoznajo položaj slovenske narodne manjšine v Avstriji.
  • preko Maistrovega profesionalnega in osebnega delovanja izkustveno posežejo na področje umetnosti, kulture in športa.

Sodelujoči učitelji: Ana Tori, Anita Mirjanić, Vesna Vilčnik, Alenka Zupančič, Stanislava Sirk, Bernarda Imperl, Srečko Somrak, Janja Hostnik, Maja Žibert, Anja Knežević

Dostopnost