Zdrava šola

Avtor: | 12. 11. 2023 | Projekti

ŠOLSKO LETO 2023/2024

OŠ Gradec je vključena v Slovensko mrežo zdravih šol, ki je pod okriljem  Evropske mreže zdravih šol, ki na ravni celotne Evrope uvaja nove zamisli in pristope na področju promocije zdravja v šolskem okolju.

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Rdeča nit mreže zdravih šol za šolsko leto 2023/24 je ”Lepa beseda lepe odnose najde”.

Cilji projekta:

  • aktivno podpiranje pozitivne samopodobe vseh učencev;
  • skrb za razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci;
  • spodbujanje učencev k različnim gibalnim dejavnostim;
  • spodbujanje učencev in učiteljev k zdravemu prehranjevanju;
  • sodelovanje z ZD Litija (zdravstvene, zobozdravstvene in druge aktualne vsebine);
  • ozaveščanje o zavedanju ohranjanja narave in okolja, v katerem živimo.

V šolskem letu 2023/2024 bo naša šola sodelovala v projektu Pospeševanje lokalne samooskrbe s hrano v Srcu Slovenije v sodelovanju  z LAS Srce Slovenije.

Cilji projekta:

  • spodbujanje lokalne pridelave hrane za višjo samooskrbo prebivalcev;
  • lažji dostop do bolj zdrave, lokalno pridelane hrane;
  • oblikovanje kratkih dobavnih verig od proizvajalca do potrošnika, in sicer od kmetije, ki se ukvarja z osnovno pridelavo, prehranskim predelovalnim podjetjem, izobraževalno ustanovo in lokalno skupnostjo.

Trajanje projekta

Projekt oz. operacija »Pospeševanje lokalne samooskrbe s hrano v Srcu Slovenije« se bo izvedla v celoti v eni fazi in bo trajala od aprila 2023 do julija 2024.

Dostopnost