Izkusi Erasmus+ 2018-…

Avtor: | 5. 11. 2023 | Projekti

Program projekta (2023/24):

Cilji projekta:

 • Promocija rabe tujih jezikov in spodbujanje bolj sproščene komunikacije v tujem jeziku med učenci in med strokovnimi delavci (celotni program bo potekal v angleščini, po potrebi tudi v slovenščini).
 • Izpostaviti mlade mednarodnemu okolju in sodelovanju v njem.
 • Razvijati kompetence dela v timu.
 • Razvijati digitalne kompetence.
 • Spoznavanje programa Erasmus+.
 • Razvijanje komunikacijskih kompetenc.
 • Ozaveščanje lastnih kompetenc, lastne vrednosti, povečanje samozavesti.
 • Spoznavanje tuje kulture, jezika in drugačnosti ter učenje medkulturnega dialoga.
 • Spoznavanje lastnih želja, interesov, težav in spodbujanje aktivnega delovanja pri njihovem nagovarjanju.
 • Učenje strpnosti in sposobnosti delovanja v raznolikih situacijah.
 • Širjenje znanja na alternativne načine.
 • Razvoj solidarnosti in empatije (usvajanje prostora za medsebojno podporo).

KAM GREMO?

Na romunsko podeželje. V vas Maneciu, kjer ima partnerska organizacija, s katero v Društvu Lojtra sodelujejo od leta 2013, lasten mladinski center.

S KOM GREMO?

Organizator programa in potovanja v Romunijo je Društvo Lojtra (https://www.drustvolojtra.si/), organizacija za mlade, ki od leta 2013 organizira aktivnosti za mlade z namenom pridobivanja raznolikih učnih izkušenj (velikokrat na mednarodni ravni), preko katerih mladi hitreje spoznavajo, kdo so in kaj si želijo, in to tudi hitreje in učinkoviteje udejanjajo.

ZAKAJ ERASMUS+?

Program Erasmus+ je program Evropske unije, ki spodbuja mednarodne učne mobilnosti mladih. Omogoča brezplačno učno izkušnjo mlade osebe iz ene države Evropske unije v drugi državi Evropske unije.

POTEK PROJEKTA:

Načrtovane dejavnosti so okvirne in se tekom šolskega leta lahko spremenijo.

September: Predstavitev projekta učencem 8. in 9. razredov MŠ Gradec. Zbiranje motivacijskih pisem in izbiranje termina srečanj.
Oktober: Začetek delavnic. Prva delovna sobota. Planiranje izmenjave z Romunijo. Osnove medkulturnega dialoga.
November: Delavnice – Projektni management. Začetek pilotnega projekta, ki ga bomo izvedli na ravni šole.
December: Delavnice – nadaljevanje zasnove projekta. Timsko delo, komunikacija …
Januar, februar: Priprave na izmenjavo in *izmenjava v Sloveniji.
Marec: Priprave na izmenjavo in *izmenjava v Romuniji.
April: Izmenjava v Sloveniji in vrednotenje.
Maj: Zaključek projekta, predstavitev lokalnih organizacij in načrtovanje sodelovanja za prihodnost.

*Datumi izmenjav še niso znani. Napisani so glede na lansko šolsko leto.

Šolsko leto 2020/21:

Letos se projekt Izkusi Erasmus+ izvaja v sklopu večjega projekta Skupnosti, ki podpirajo mlade.

Projekta prejšnjih dveh šolskih let sta bila objavljena na spletni strani Urada RS za mladino, in sicer v spletni reviji Mlad.si: ZGODBE O USPEHU.
Na povezavi spodaj si lahko preberete našo zgodbo, ki jo ustvarjamo skupaj z Društvom Lojtra.

https://www.mlad.si/e-katalogi/Zgodbe_o_uspehu_II/36/

Šolsko leto 2019/20:

Izmenjava z Romunijo se zaradi COVID-19 ni izvedla, a smo kljub temu lahko realizirali veliko ciljev:

• Razvijanje kompetence dela v timu, digitalne kompetence, komunikacijske kompetence in osveščanje lastnih kompetenc.
• Spoznavanje programa Erasmus+.
• Spodbujanje rabe tujih jezikov, bolj sproščene komunikacije v tujem jeziku z ESE prostovoljcem, ki je sodeloval v projektu.
• Pridobivanje in širjenje znanj na alternativne načine.
• Razvijanje solidarnosti in empatije.
• Usvajanje prostora za medsebojno podporo.
• Spoznavanje trajnosti.
• Izpostavljenost lokalnem okolju in sodelovanje v njem.
• Učenje sprejemanja tuje kulture, jezika, strpnosti in drugačnosti.

Četudi nam (še) ni uspelo priti do Romunije, smo v okviru projekta Izkusi Erasmus+ 2.0 letos izvedli delavnice vsake 14 dni, prvo delovno soboto, kjer smo se spoznali, drugo delovno soboto v Escape room Ljubljana, kjer smo krepili kompetenco dela v timu. Organizirali smo lasten dogodek – filmski večer, ki je bil zelo uspešen. Načrtovali smo pot v Romunijo, ki je zaradi zaprtja mej nismo izvedli. Med karanteno smo se dobili še na dveh videokonferencah. Imeli smo delavnice na temo trajnosti. Še vedno pa ohranjamo upanje, da se situacija izboljša in lahko odpotujemo v Romunijo.

Zaključek projekta za šolsko leto 2018/19:

 

Vsi cilji projekta so bili doseženi ali celo preseženi.

 • Med učenci se je še okrepila raba tujih jezikov, saj so bili spodbujeni k bolj sproščeni komunikaciji v tujem jeziku tako učenci med sabo kot v stiku z romunskimi učenci, strokovnimi delavci in ESE prostovoljko, ki je ravno tako sodelovala v projektu.
 • Izpostavljeni so bili mednarodnemu okolju in sodelovanju v njem.
 • Na delavnicah in pri izmenjavi so razvijali kompetence dela v timu, digitalne kompetence, razvijali so komunikacijske kompetence in ozaveščali lastne kompetence.
 • Imeli so možnost spoznati program Erasmus+.
 • Učili so se sprejemanja tuje kulture, jezika in drugačnosti.
 • Učili so se strpnosti in družbene multikulturnosti.
 • Svoja znanja so pridobivali in širili na alternativne načine.
 • Tekom projekta so učenci razvijali solidarnost in empatijo in usvajali prostor za medsebojno podporo.

Izmenjava je potekala v mesecu marcu, in sicer med 23. 3. 2019 in 29. 3. 2019. Udeležilo se je je 11 učenk in učencev 8. in 9. razredov MŠ Gradec.

Povezava do dnevnih poročil s fotografijami dejavnosti, ki so bile izvedene v Romuniji: https://www.osgradec.si/2019/03/izkusi-erasmus-romunija/

V času izmenjave je bilo narejenih tudi nekaj filmčkov. Enega izmed teh si je možno ogledati na sledeči povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=bUA8SIEK_M0

V šolskem letu 2019/2020 se projekt nadaljuje. Učenci 8. in 9. razredov bodo ponovno imeli možnost izmenjave in spoznavanja mladih v tujini.

Program projekta za šolsko leto 2018/2019 in 2019/2020:

POTEK PROJEKTA:

Izvajanje tedenskih srečanj učencev s predstavnikom Društva Lojtra v obliki delavnic kot priprava učencev na izmenjavo v Romuniji.

7-dnevna izmenjava učencev v kraju Izvoarele, Romunija.

Tedenska srečanja po tednih/mesecih:

September: Medsebojno spoznavanje, predstavitev projekta, dogovor o načinu dela, osnove projektnega managementa.

Delovna sobota: Identifikacija področij in tematik, ki učence zanimajo in si v zvezi z njimi želijo delati. Oblikovanje učnih ciljev. Predstavitev programa Erasmus+ (v delu, ki se nanaša na naš projekt).

Oktober: Projektni management; učenci se bodo spoznali s pojmom projekt in razmišljali, kateri projekti jih zanimajo. Izvedli bomo tudi manjši pilotni projekt kot praktični preizkus naučenega.

November: Timsko delo. S pomočjo simulacijskih vaj in strukturiranega pogovora bomo odkrivali, kako biti učinkovit v timu.

December: Komunikacija. Z igrami vlog in nekaj teorije bomo odkrivali načela učinkovite komunikacije.

Januar in februar: Priprave na odhod v Romunijo. Razdelitev zadolžitev (v sodelovanju z romunskimi učenci). Priprava zadolžitev. Osnove medkulturnega dialoga.

Marec: Priprave na odhod v Romunijo, izvedba 7-dnevnega projekta v Romuniji. Vrednotenje projekta v Romuniji.

April: Vrednotenje dela, ki je potekalo celo leto, in načrtovanje prihodnjih aktivnosti.  Zaključek projekta.

Dostopnost