Tekmovanje iz kemije 2023/24 (Marijana Sebastijan)

Avtor: | 5. 11. 2023 | Tekmovanja

TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja je namenjeno učencem 8. in 9. razreda.

Cilji tekmovanja so:

  • širjenje in poglabljanje znanja tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju kemije za osnovno šolo,
  • popularizacija kemije,
  • uporaba znanja kemije,
  • primerjanje znanja med učenci,
  • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za kemijo,
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja kemije,
  • ozaveščanje učencev o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter varovanja narave in naravne dediščine.

Tekmovanje poteka na treh ravneh:

  1. Šolsko (izbirno) tekmovanje: 15. 1. 2024
  2. Regijsko tekmovanje: 23. 3. 2024
  3. Državno tekmovanje: 11. 5. 2024

Priprave na tekmovanje bodo potekale v okviru dodatnega pouka oziroma po dogovoru z učenci.

 

Dostopnost