Tekmovanje iz biologije Proteus 2023/24 (Anita Mikša)

Avtor: | 5. 11. 2023 | Tekmovanja

Učenci 8. in 9. razredov bodo letos tekmovali iz znanja o tem, kaj vedo o flori in favni VLAŽNIH TRAVNIKOV.

Poznati bodo morali naslednja področja:

– splošne značilnosti vlažnih travnikov (razmere, tipi vlažnih travnikov, prilagoditve živali in rastlin na razmere, razširjenost v Sloveniji, pomen),
– ogroženost in ohranjanje travniških ekosistemov (dejavniki ogrožanja in priporočeno upravljanje),
– pomembnejša območja z vlažnimi travniki v Sloveniji,
– 10 vrst živali in rastlin ter njihove značilnosti.

Šolsko tekmovanje bo potekalo 18. 10. 2023 ob 13.00. Učenci, ki se bodo uvrstili na državno tekmovanje, se bodo z ostalimi učenci iz drugih šol v znanju pomerili še 1. 12. 2023.

Učenci lahko na šolskem tekmovanju osvojijo bronasto Proteusovo priznanje, na državnem nivoju pa srebrno ali zlato.

Z učenci se bomo pripravljali na tekmovanje po pouku, vse informacije pa bodo izvedeli pri uri biologije.

Mentorja: Anita Mikša (MŠ) in Jernej Grdun (PŠ Vače)

Dostopnost