Tekmovanje iz matematike 2023/2024 (Tina Hojnik)

Avtor: | 5. 11. 2023 | Tekmovanja

Državno tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike je eno najstarejših tekmovanj osnovnošolcev v znanju katerega izmed šolskih predmetov, saj je bilo prvo, tedaj še republiško tekmovanje, organizirano že v šolskem letu 1964/65. V šolskem letu 1970/71 je tekmovanje dobilo ime po Juriju Vegi: TEKMOVANJE OSNOVNOŠOLCEV V ZNANJU MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA.

Od šolskega leta 2021/2022 tekmovanje ponovno poteka v treh stopnjah. Prva stopnja je šolsko tekmovanje, kjer lahko najuspešnejši tekmovalci prejmejo priznanje kenguru. Druga stopnja je regijsko tekmovanje, kjer lahko učenci dosežejo bronasto Vegovo priznanje. Tretja stopnja je državno tekmovanje, kjer lahko učenci dosežejo srebrno ali zlato Vegovo priznanje.

Cilji tekmovanja so:
– širjenje znanja in poglabljanje že usvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju matematike za OŠ,
– primerjanje znanja med učenci na področju matematike,
– popularizacija matematike,
– odkrivanje in spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev,
– motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike,
– spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

ŠOLSKO TEKMOVANJE bo v četrtek, 21. 3. 2024, REGIJSKO TEKMOVANJE bo v četrtek, 4. 4. 2024, DRŽAVNO TEKMOVANJE pa je načrtovano za soboto, 20. 4. 2024.

Priprave na tekmovanje bodo potekale pri učiteljici Tini Hojnik v okviru interesne dejavnosti matematični krožek ali po dogovoru z učenci: MŠ – učilnica 8 (sreda, 6. in 7. šolska ura), POŠ Vače – učilnica MAT (6. šolske ure, razen sreda).

Dostopnost