V_Razstava_My tiny town (Moje majceno mesto)

Avtor: | 29. 02. 2024 | Zgodilo se je

Učenci 5. razreda POŠ Vače so imeli pri TJA govorni nastop, v okviru katerega so izdelali maketo ali plakat mesta oz. svoje soseske. V govorni vaji so opisali svojo sosesko oz. mesto in še posebej ulico, kjer je njihova hiša. To je bilo lahko domišljijsko mesto oz. soseska, lahko pa resnično. Izbrali so si tudi soseda, ki so ga podrobneje opisali, ter sošolce naučili dve novi besedi v angleškem jeziku.

Pri predstavitvi so sošolcem dajali navodila za pot do njihove domače hiše ali stanovanja.

Učenka Ula Cencelj in njen oče sta izdelala leseno maketo, ki je resnično umetniško izdelana in v podrobnosti predstavi vse stavbe v njenem velikem »majhnem« mestu.

Dostopnost