Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice

Avtor: | 4. 01. 2024 | Projekti

Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice

  • OŠ Gradec, Litija, je med 154 šolami, ki so vključene v projekt.
  • Sodelujemo s partnersko šolo: Osnovno šolo Antona Mihanovića, Klanjec.

Cilji:

  • spodbujanje interesa za knjižno besedo,
  • spodbujanje branja,
  • spoznavanje hrvaške otroške književnosti, jezika in kulture,
  • spoznavanje znamenitosti kraja partnerske šole,
  • izmenjavanje izkušenj z vrstniki iz sosednjih držav,
  • razvijanje bralne pismenosti (motiviranost za branje, krepitev besedišča, razvijanje bralne tehnike, razumevanje prebranega, razvijanje kritičnega branja in mišljenja),
  • izboljšanje veščin in sposobnosti javnega nastopanja.

 

     

 

Dostopnost