E-Twinning: Deutsch macht Freunde 2023/2024

Avtor: | 12. 11. 2023 | Projekti

Z učenci 8. razreda POŠ Vače, ki se učijo nemščino v okviru obveznega izbirnega predmeta, v letošnjem šolskem letu sodelujemo v E-Twinning projektu z naslovom Deutsch macht Freunde, v katerem sodelujejo tudi osnovne šole iz naše sosednje države Hrvaške. V okviru projekta bodo imeli učenci priložnost spoznati učence drugih oz. tujih šol, ki se prav tako učijo nemščino kot drugi tuji jezik.

Cilji projekta so:

  • širitev zanimanja in spodbujanje učencev k učenju drugega tujega jezika;
  • povezovanje učencev preko razvijanja komunikacijskih veščin in uporabe jezikovnega znanja;
  • razvijanje sposobnosti slušnega razumevanja, govornega sporočanja, bralnega razumevanja in pisnega sporočanja v tujem jeziku;
  • razvijanje medkulturne komunikacijske sposobnosti;
  • izmenjava informacij v nemškem jeziku preko predstavitve določenih tematik, ki jih bodo učenci spoznavali in pripravljali po posameznih mesecih (predstavitev šole, učencev, kraja bivanja, obeleževanje praznika …)
  • spoznavanje, učenje in uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij pri pouku.
Dostopnost